Znaki chromatyczne

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Accidentals

Znaki chromatyczne można ustawić lub zmienić przez przeciągnięcie symbolu danego znaku chromatycznego z palety do nuty w partyturze.

Paleta "Znaki chromatyczne"

Jeśli chcesz tylko zmienić wysokość dźwięku danej nuty, możesz po prostu zaznaczyć ją i wcisnąć:

  • Podwyższ dźwięk o pół tonu: Góra
  • Obniż dźwięk o pół tonu: Dół
  • Podwyższ nutę o oktawę: Ctrl+Góra
  • Obniż nutę o oktawę: Ctrl+Dół

MuseScore próbuje automatycznie ustawić odpowiedni dla danej tonacji znak chromatyczny. Jeśli musisz ręcznie poprawić znak chromatyczny lub wstawić znak przypominający, to przeciągnij go z palety i upuść przy danej nucie. Jeśli później zmienisz wysokość dźwięku przy użyciu kursora, to ustawienia ręczne zostaną usunięte.