Arpeggia i glissanda

Updated 7 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Arpeggios and glissandi

Arpeggia wpisuje się przez przeciągnięcie symbolu z palety do nuty w akordzie.

Paleta "Arpeggia i glissanda"

Rozciągnięcie arpeggia przez dwa systemy

Glissanda wpisuje się, przeciągając odpowiedni symbol z palety "Arpeggia i glissanda" i upuszczając go nad nutą, od której rozpoczyna się glissando.

Uwaga! Obydwie nuty, pomiędzy którymi chcemy umieścić symbol, muszą znajdować się na tej samej pięciolinii.

Glissando