Tremola i tremolanda

Updated 9 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Tremolo

Tremolo jest szybkim powtarzaniem nuty lub szybkim przechodzeniem z jednego dźwięku na drugi. Oznaczane jest za pomocą przekreślenia na laseczce nuty. Jeśli tremolo dotyczy dwóch różnych nut (nazywa się wówczas tremolando), to pomiędzy nimi rysuje się linie poprzeczne.

Paleta "Tremola i tremolanda" zawiera symbole dla tremola (pokazane z laseczkami) i tremolanda (pokazane bez laseczek).

Paleta "Tremola"

W tremolandzie każda z nut ma wartość połowy długości trwania danego tremolanda. Aby zapisać tremolando o długości półnuty, należy najpierw wpisać dwie zwykłe ćwierćnuty, a następnie przeciągnąć odpowiedni symbol do pierwszej z nut. Wartości obydwu nut zostaną automatycznie podwojone do wartości półnuty.