Grupy nieregularne

Updated 7 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Tuplets

Aby utworzyć triolę, najpierw stwórz nutę o długości odpowiadającej całej trioli. Następnie zaznacz tę nutę i wciśnij Ctrl+3, co zmieni ją na triolę. Podobnie Ctrl+5 zmieni daną nutę na kwintolę.

Najpierw zaznacz nutę:

Zaznaczona ćwierćnuta

Ctrl+3 tworzy triolę:

Ósemka z trioli z pauzami

która może być następnie edytowana:

Trzy ósemki w trioli

Tryb wpisywania nut

Wpisywanie trioli działa trochę inaczej w Wpisywanie nut . Poniżej znajduje się instrukcja, jak zapisać triolę ósemkową krok po kroku:

  1. Włącz tryb wpisywania nut (wciskając N).
  2. Upewnij się, że kursor wpisywania nut znajduję się dokładnie w tym miejscu, w którym chcesz rozpocząć triolę (w razie potrzeby użyj lewej lub prawej strzałki).
  3. Zaznacz wartość rytmiczną ćwierćnuty na pasku narzędziowym (możesz wcisnąć 5 na klawiaturze), aby ustalić długość całej grupy triolowej.
  4. NutyGrupa niemiarowaTriola, aby wskazać rodzaj grupy niemiarowej - tutaj wybieramy triolę.
  5. Zauważ, że automatycznie została wybrana wartość ósemki. Kliknij na pięciolinii, aby wpisać wysokości dźwięków.

Właściwości

Aby zmienić sposób, w jaki wyświetlana jest grupa niemiarowa, kliknij prawym przyciskiem myszki na numer w grupie niemiarowej i wybierz Właściwości grupy niemiarowej....

Okno z właściwościami grupy niemiarowej

Sekcja zawierająca właściwości liczby pozwala na zdefiniowanie: pojedynczej liczby, proporcji dwóch liczb (np. 2:3) lub całkowite ukrycie liczb.

W sekcji "Klamra" możesz wskazać, czy klamra ma być wyświetlana lub nie. Opcja "Autoklamra" domyślnie ukrywa klamrę dla nut połączonych belkami, a pokazuje klamrę, jeśli grupa niemiarowa zawiera nuty bez belkowania (z chorągiewkami) lub pauzy.

Grupa niemiarowa z proporcją 5:6 i autobelkowaniem