Głosy

Updated 3 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Voices

Użycie głosów umożliwia zapis na jednej pięciolinii nut, które zaczynają się w tym samym momencie, lecz mają różną długość. W innych edytorach nutowych głosy nazywane są niekiedy "warstwami" (ang. "layers").

W muzyce polifonicznej głos pierwszy ma nuty z laseczkami w górę, zaś głos drugi z laseczkami w dół

Wpisywanie wielogłosu na pięciolinii

 1. Rozpocznij od wpisania najwyższego głosu (wszystkie nuty z laseczkami w górę).
 2. Po zapisaniu nut, niektóre z nich mogą mieć laseczki skierowane w dół:
  Głos 1 nuty
 3. Teraz zaznacz pierwszą nutę, aby wrócić kursorem do początku linii.
 4. Kliknij na przycisk "Głos 2" Wybór głosu 2 i zacznij wpisywać głos dolny (wszystkie laseczki w dół).
 5. Rezultat powinien wyglądać w następujący sposób:
  Głosy 1 i 2

Kiedy używać głosów?

 • Jeśli potrzebujesz skierować laseczki nut w akordzie na pojedynczej pięciolinii w przeciwnych kierunkach.
 • Jeśli potrzebujesz nut o różnej długości wykonywanych jednocześnie na pojedynczej pięciolinii.

Ukryte pauzy

Aby ukryć pauzę, kliknij na nią prawym przyciskiem myszki i wybierz: Ukryj. Jeśli zaznaczyłeś/aś WidokPokaż ukryte, to pauza na ekranie będzie wyświetlona w kolorze szarym. Pauza ta nie będzie jednak widoczna na wydruku.