Wpisywanie nut

Updated 1 year ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Note input

Nuty wpisuje się w trybie wpisywania nut. Najpierw wybierz nutę lub pauzę jako początkowy punkt dla wprowadzenia nut. Wpisując nuty, zawsze zastępujesz istniejącą pauzę lub nutę. W ten sposób całkowita długość taktu nie ulega zmianie.

 • Włącz tryb wpisywania nut: N
 • Wyłącz tryb wpisywania nut: N lub Esc

Po włączeniu trybu wpisywania nut powinieneś/aś wybrać długość nuty, którą chcesz wpisać, zaznaczając wartość rytmiczną na palecie z nutami lub wciskając odpowiedni skrót klawiszowy.

Skróty klawiszowe dla poszczególnych wartości rytmicznych nut

 • Sześćdziesięcioczwórka: 1
 • Trzydziestodwójka: 2
 • Szesnastka: 3
 • Ósemka: 4
 • Ćwierćnuta: 5
 • Półnuta (minima): 6
 • Cała nuta (semibrevis): 7
 • Podwójna cała nuta (brevis): 8
 • Longa: 9
 • Kropka na klawiaturze zmienia zaznaczoną wartość na wartość rytmiczną z kropką: .

Nuty wprowadza się przy pomocy klawiszy: C, D, E, F, G, A, B, C.

Nuty: C, D, E, F, G, A, B, C

Uwaga! Zwróć uwagę, że aby uzyskać nutę h, należy zgodnie z angielskim nazewnictwem wcisnąć klawisz B (angielskie B = polskie h, angielskie Bb = polskie b). Możemy to zmienić w programie przez EdytujWłaściwości...Skróty, gdzie ustalamy odpowiedni skrót klawiszowy. W tym celu odnajdujemy na liście "Czynność": Wpisz nutę H, a w rzędzie "Skrót" zamieniamy z B na H i gotowe!

0 (Zero) tworzy pauzy, np.: C, D, 0, E. Zwróć uwagę, że wartość rytmiczna wybrana dla wpisywanych nut (w tym przypadku ćwierćnuta) jest także użyta dla pauzy.

C, D, pauza, E

Nuty dodajemy do akordu, przytrzymując Shift i wpisując nazwę nuty: C, D, Shift+F, Shift+A, E, F.

C, D triada minorowa, E, F

Dodawanie kropki wydłużającej wartość rytmiczną nuty: 5, ., C, 4, D, E, F, G, A.

Ćwierćnuta z kropką: C, ósemki: D, E, F, G, A

Aby zmienić oktawę, użyj następującej kombinacji klawiszy:

 • Przenieś nutę o oktawę w górę: Ctrl+Góra (Mac: +Góra)
 • Przenieś nutę o oktawę w dół: Ctrl+Dół (Mac: +Dół)

Inne komendy związane z edycją:

 • Zmień kierunek laseczki nuty (także łuki, ligatury, klamry grup niemiarowych itp.): x
 • Odwróć główkę nuty: Shift+x

Klawiatura MIDI

Możesz także wpisywać nuty, używając klawiatury MIDI w Windowsie, Linuksie i Macu.

 1. Podłącz klawiaturę MIDI do komputera i włącz ją.
 2. Uruchom MuseScore.
 3. Utwórz nową partyturę.
 4. Kliknij i zaznacz pauzę w takcie 1, aby ustalić początkowe miejsce dla wpisywanych nut.
 5. Wciśnij N na klawiaturze komputera, aby uruchomić tryb wpisywania nut.
 6. Wybierz wartość rytmiczną, wciskając np. 5 dla ćwierćnuty tak, jak jest to opisane powyżej.
 7. Zagraj nutę na klawiaturze MIDI i zostanie ona dodana do partytury.

Uwaga! Klawiatura MIDI wpisuje jedną nutę lub akord naraz. Ten tryb wpisywania nut (nazywany "krok po kroku") jest szybki i pewny. Niektóre edytory nutowe próbują interpretować grę w "czasie rzeczywistym". Ten sposób nie gwarantuje poprawnego zapisu nawet, jeśli posługuje się nim sprawny muzyk przy użyciu drogiego programu.