Podstawy

Updated 1 year ago
This is an archived handbook page written for MuseScore 1
Navigate to the handbook page for MuseScore 2: Podstawy

Poprzedni rozdział "Na początek" przeprowadził Cię przez proces Instalacja , a także dostarczył wskazówek, jak Tworzenie nowej partytury . Rozdział "Podstawy" daje przegląd ogólnych metod pracy z partyturą.