Operacje na taktach

Updated 7 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Measure operations

Dodawanie

Aby dodać takt na końcu utworu, wciśnij Ctrl+B (Mac: +B). Aby dodać kilka taktów, użyj menu UtwórzTaktyDodaj takty....

Wstawianie

Najpierw zaznacz takt, a następnie wciśnij Ins, aby wstawić pusty takt przed zaznaczonym. Aby wstawić kilka taktów, użyj menu UtwórzTaktyWstaw takty....

Usuwanie

Najpierw zaznacz takt, a następnie wciśnij Ctrl+Del (Mac: +Fn+Backspace).

Właściwości

Aby edytować właściwości taktu, kliknij prawym przyciskiem myszki na pustą część taktu i wybierz Właściwości taktu....

Okno dialogowe "Właściwości taktu"

Pięciolinie

Właściwość Widoczne pozwala Ci pokazać lub ukryć nuty i linie w obecnym takcie. Cecha Bez laseczek pozwala pokazać lub ukryć laseczki nut w danym takcie. Nuty normalnie posiadające laseczki, tj. półnuta czy ćwierćnuta widoczne są wówczas jedynie w postaci główek, bez laseczek.

Długość

Długość nominalna określona jest przez metrum zaznaczone w partyturze. Możesz zmienić długość rzeczywistą taktu według uznania, bez względu na metrum w partyturze. Zwykle te dwie wartości są takie same, lecz np. w przypadku przedtaktu długość rzeczywista taktu będzie krótsza od nominalnej.
W przykładzie umieszczonym poniżej, pierwszy takt (przedtakt) posiada nominalną wartość 4/4, lecz jego wartość rzeczywista to 1/4. Podobnie jak ostatni takt, który jest uzupełnieniem pierwszego, ma nominalną wartość 4/4, a wartość rzeczywistą 3/4.

Przedtakt

Nieregularny

Takt "nieregularny" nie jest brany pod uwagę w numeracji taktów. Zwykle przedtakt jest oznaczany jako "nieregularny".

Liczba powtórek

Jeśli takt kończy fragment oznaczony jako Repetycje , to możesz zdefiniować ile razy dany fragment ma zostać odtworzony.

Łam pauzę wielotaktową

Właściwość ta rozdziela pauzę wielotaktową na danym takcie. Jeśli takt ten zawiera zmianę Oznaczenia metryczne , to MuseScore domyślnie zaznaczy tę cechę.

Numerowanie

MuseScore automatycznie wstawia numer nad pierwszym taktem każdego systemu, ale możliwe jest także ustawienie innego zachowania. Z menu wybierz StylEdytuj styl.... W lewym panelu wybierz "Numery". W dolnej części prawego panelu znajduje się sekcja "Numery taktów".

Zaznacz opcję "Numery taktów", aby włączyć automatyczne numerowanie.
Zaznacz "Pokaż pierwszy", jeśli chcesz widzieć numer pierwszego taktu.
Zaznacz "Wszystkie pięciolinie", jeśli chcesz numery na wszystkich pięcioliniach. W przeciwnym wypadku numer taktu pojawia się tylko nad najwyżej znajdującą się pięciolinią każdego systemu.
Wybierz "Każdy system", aby numerować pierwszy takt każdej nowej linii lub "Odstęp", aby wskazać co ile taktów ma pojawiać się kolejna liczba. Przykładowo dla 1 każdy takt będzie numerowany, dla 5 co piąty takt zostanie oznaczony numerem.