Repetycje

Updated 9 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Repeats and jumps

Początek i zakończenie zwykłej repetycji można zdefiniować poprzez ustawienie odpowiedniej Kreski taktowe . Aby uzyskać informacje o edytowaniu pierwszego i drugiego zakończenia, zobacz Volty .

Odtwarzanie

Aby powtórzenia były słyszalne podczas odtwarzania, upewnij się, że przycisk "Odtwarzaj repetycje tak/nie" Odtwarzaj repetycje tak/nie , znajdujący się na pasku narzędziowym, został wciśnięty. Podobnie możesz wyłączyć odtwarzanie repetycji, odznaczając wspomniany przycisk.

W ostatnim takcie repetycji można ustawić Operacje na taktach "liczba powtórek", aby zdefiniować liczbę odtwarzanych repetycji.

Tekst

Tekstowe oznaczenia repetycji takie, jak: "D.C. al Fine" lub "D.S. al Coda" znajdują się w palecie "Powtórki".

Paleta "Powtórki" zawiera symbole dla powtarzania taktu, segno i cody. Znajduje się tu również "D.C.", "D.S." i Fine