Pauzy całotaktowe i wielotaktowe

Updated 7 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Measure rests

Pauzy całotaktowe

Wygląd pauzy całotaktowej

Jeśli w danym takcie nie ma nut, to używana jest pauza całotaktowa (całonutowa). Pauza całotaktowa jest zawsze wyśrodkowana w takcie.

Aby utworzyć pauzę całotaktową, zaznacz takt i wciśnij Del. Wszystkie nuty i pauzy w tym takcie zastąpione zostaną przez pauzę całotaktową.

Pauzy wielotaktowe

Pauzy wielotaktowe w MuseScore

Pauzy wielotaktowe wskazują długie przerwy i wykorzystywane są bardzo często w głosach orkiestrowych.

  1. Z menu wybierz StylEdytuj styl....
  2. Kliknij zakładkę "Partytura".
  3. Zaznacz pole obok opcji "Utwórz pauzy wielotaktowe".