Linie

Updated 9 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Lines

Paleta linii, podobnie jak inne palety, działa na zasadzie "przeciągnij i upuść". Użyj myszki, aby przeciągnąć dany obiekt z palety i umieścić go w partyturze.

Paleta "Linie"

Zmiana długości

Jeśli zmienisz długość linii przy użyciu myszki, to jej punkt zaczepienia (kotwica), czyli nuta lub takt, do którego jest dołączona, nie zmieni się. Dlatego, aby zmienić początkowy i końcowy punkt przypisania nuty, należy użyć następującej metody:

 1. Jeśli jesteś w trybie wpisywania nut, to wciśnij N, aby go opuścić.
 2. Kliknij dwukrotnie linię, którą chcesz zmienić.
 3. Przesuń uchwyt, używając następujących skrótów:
  • Shift+Lewo, aby przesunąć punkt zaczepienia (kotwicę) o jedną nutę (lub takt) w lewo.
  • Shift+Prawo, aby przesunąć punkt zaczepienia (kotwicę) o jedną nutę (lub takt) w prawo.
 4. Jeśli chcesz zmienić długość linii jedynie wizualnie, bez zmiany punktu zaczepienia, to użyj następujących skrótów:
  • Lewo, aby przesunąć uchwyt o jedną jednostkę w lewo.
  • Prawo, aby przesunąć uchwyt o jedną jednostkę w prawo.

Zobacz także: Dynamika , Volty .