Dynamika

Updated 7 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Hairpins

Crescendo i diminuendo są obiektami Linie .

 1. W starszych wersjach programu: H tworzy crescendo, Shift+H tworzy diminuendo.
  W MuseScore 2.0: < tworzy crescendo, > tworzy diminuendo.

  Crescendo jednotaktowe

 2. Podwójne kliknięcie przełącza do Tryb edycji :

  Crescendo w trybie edycji pokazuje uchwyty i kotwicę

 3. Shift + lewa lub prawa strzałka przesuwa punkt zaczepienia (kotwicę):

  Kotwica crescendo przeciągnięta do następnej nuty

 4. Lewa lub prawa strzałka przesuwa punkt końcowy:

  Crescendo rozciągnięte wizualnie poza punkt zaczepienia

 5. Można również użyć symboli linii z palety i przyciągnąć ją do główki nuty.