Przednutki

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Grace notes

Przednutki krótkie (acciaccatura) są małymi nutkami z przekreślonymi laseczkami. Przednutki długie (appoggiatura) nie są przekreślone. Obydwie umieszczane są przed nutą o normalnych wymiarach.

Przednutki tworzy się przez przeciągnięcie odpowiedniego symbolu z palety "Przednutki" na zwykłą nutę w partyturze.

Paleta "Przednutki"

Zobacz także: Przednutka krótka oraz Przednutka długa w Wikipedii.