Oznaczenia tonacji

Updated 9 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Key signatures

Oznaczenia tonacji tworzone są lub modyfikowane przez przeciągnięcie symbolu tonacji z palety tonacji do danego taktu lub istniejącego oznaczenia tonacji.

Paleta "Oznaczenia tonacji"

Przełącz okno palety: F9

Zmiana

Przeciągnij tonację z palety do oznaczenia w partyturze. Możesz także przeciągnąć oznaczenie z partytury do innego miejsca, używając Shift+LPM+Przeciągnij.

Dodawanie

Przeciągnij tonację z palety do pustego miejsca w takcie. W ten sposób utworzysz oznaczenie na początku taktu.

Usuwanie

Wybierz oznaczenie tonacji i wciśnij Del.