Paleta

Updated 7 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Palettes and workspaces

Paletę można włączyć lub wyłączyć przy użyciu menu WidokPaleta.

Paleta

Widok palety w MuseScore

Elementy z palety można przeciągać i upuszczać do partytury.

Podwójne kliknięcie na dany symbol w palecie jest równoznaczne z przeciągnięciem i upuszczeniem tego symbolu na każdy zaznaczony element w partyturze.

Możesz np. w prosty sposób dodać tenuto do kilku nut naraz:

  1. Zaznacz nuty.
  2. Kliknij dwukrotnie na symbol tenuto w palecie "Artykulacje i ozdobniki".