Kopiuj i wklej

Updated 8 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Copy and paste

MuseScore może kopiować zarówno pojedyncze nuty, jak i duże obszary partytury.

Kopiowanie

  1. Kliknij pierwszą nutę fragmentu przeznaczonego do zaznaczenia.
  2. Shift+LPM na ostatnią nutę fragmentu przeznaczonego do zaznaczenia. Wokół wybranego regionu powinien pojawić się błękitny prostokąt.
  3. Wybierz z menu EdytujKopiuj.

Wklejanie

  1. Kliknij na nutę lub takt, gdzie ma rozpocząć się wklejanie wybranego fragmentu.
  2. Z menu wybierz EdytujWklej.