Ligatury

Updated 7 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Ties

Ligatura jest zaokrągloną linią łączącą dwie nuty o tej samej wysokości. Jeśli potrzebujesz linii przerzuconej ponad większą liczbą różnych nut, zobacz Łuki .

Pierwsza metoda

Zaznacz pierwszą nutę:

Zaznaczenie pierwszej nuty

+ tworzy ligaturę:

Ligatura do następnej nuty

Druga metoda

Aby utworzyć ligaturę w Wpisywanie nut , wciśnij + za pierwszą nutą danego wiązania.