Łuki

Updated 8 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Slurs

Łuki są zaokrąglonymi liniami pomiędzy dwiema lub większą liczbą nut i oznaczają, że należy je wykonywać bez przerw (wiążąc je ze sobą). Jeśli szukasz sposobu na połączenie dwóch nut o tej samej wysokości, to zobacz Ligatury .

Pierwsza metoda

 1. Opuść Wpisywanie nut i zaznacz pierwszą nutę:

  Pierwsza zaznaczona nuta

 2. Wciśnij S:

  Łuk do sąsiedniej nuty

 3. Użyj Shift + lewa lub prawa strzałka, aby zmienić pozycję początkową i końcową łuku:

  Łuk na trzech nutach

 4. X zmienia kierunek łuku:

  Łuk ponad laseczkami nut

 5. Esc kończy tryb edycji łuku:

  Łuk poza trybem edycji

Druga metoda

 1. Opuść Wpisywanie nut i zaznacz pierwszą nutę.
 2. Ctrl - zaznacz (Mac: ) lub Shift - zaznacz ostatnią nutę.
 3. Wciśnij S.

Dostosowanie

Uchwyty mogą być przesuwane przy użyciu myszki. Zewnętrzne uchwyty dostosowują początek i koniec łuku. Dwa wewnętrzne uchwyty modyfikują kontur łuku.

Łuk może być przerzucony przez kilka systemów i stron. Początek i koniec (kotwice) łuku zaczepiane są do nuty/akordu lub pauzy. Jeśli nuta zmieniła swoją pozycję ze względu na zmiany w układzie strony, rozciągnięcie lub wybrany styl, łuk zostaje również zmieniony i dostosowany do odpowiedniego rozmiaru.

Łuk przez klucze

Uwaga! Przy użyciu myszki nie można zmienić zakotwiczenia początkowej i końcowej pozycji łuku do odpowiednich nut. Użyj Shift + lewa lub prawa strzałka, aby zmienić pozycję początkową i końcową łuku.

Linia przerywana

Wykropkowane łuki są czasem wykorzystywane w piosenkach, gdzie obecność łuku zmienia się w zależności od zwrotki. Są również używane do wskazania sugestii (w przeciwieństwie do oryginalnych kompozytorskich oznaczeń). Aby zmienić istniejący łuk w przerywany, kliknij na niego prawym przyciskiem myszki i wybierz Właściwości łuku.... W oknie dialogowym "Właściwości łuku" możesz wybrać, czy chcesz, aby łuk był ciągły lub przerywany.

 • X zmienia kierunek łuku.
 • Zobacz także: Ligatury , Tryb edycji .