Oddechy i cezury

Updated 7 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Breaths and pauses

Aby umieścić symbol oddechu lub cezury, przeciągnij go z palety na nutę w partyturze. Symbol ten jest umieszczany za daną nutą.

Paleta "Oddechy i cezury"

Symbol oddechu w partyturze:
Oddech