Edycja tekstu

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Text editing

Kliknij dwukrotnie na tekst, aby wejść w tryb edycji:

Przykładowy tekst w trybie edycji

W trybie edycji tekstu dostępne są następujące polecenia:

  • Przełącz pogrubienie tekstu: Ctrl+B (Mac: +B)
  • Przełącz kursywę: Ctrl+I (Mac: +I)
  • Przełącz podkreślenie: Ctrl+U (Mac: +U)
  • Rozpocznij indeks górny lub zakończ indeks dolny (czyli wpisywanie pomniejszonych symboli, używanych np. w basie cyfrowanym): Góra
  • Rozpocznij indeks dolny lub zakończ indeks górny: Dół
  • Przesuwanie kursora: Home, End, Lewo, Prawo
  • Usuń znak na lewo od kursora: Backspace
  • Usuń znak na prawo od kursora: Del
  • Rozpocznij nową linię: Enter
  • Włącz widok palety tekstu (paleta tekstu może być używana do wpisywania znaków specjalnych i symboli): F2

Paleta tekstu:

Paleta tekstu umożliwia zmiany wyrównania tekstu, stylu, rozmiaru, czcionki oraz zawiera przyciski dla wstawiania symboli do tekstu, tj.: ćwierćnuta, znak copyright, czy litery akcentowane

Zobacz także: Nazwy akordów , Słowa , Ramki , Tryb edycji .