Nazwy akordów

Updated 1 year ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Chord symbols

Nazwy akordów mogą być wprowadzane przez zaznaczenie nuty i wciśnięcie Ctrl+K. W ten sposób tworzy się obiekt tekstowy nazwy akordu dla danego akordu.

  • Przenosi do następnego akordu: Spacja
  • Przenosi do poprzedniego akordu: Shift+Spacja
  • Wstawia spację do nazwy akordu: Ctrl+Spacja

Nazwy akordów mogą być Edycja tekstu tak, jak normalny tekst. Aby dodać symbol krzyżyka, wciśnij #, a bemola wpisz b. Znaki te zostaną automatycznie zmienione na odpowiednie symbole, kiedy przeniesiesz się do następnego akordu.

Czcionka jazzowa

Możesz wybrać opcję czcionki jazzowej, jeśli wolisz wygląd ręcznego pisma.

Nazwy akordów w stylu ręcznego pisma

  1. Z głównego menu wybierz StylEdytuj styl....
  2. W lewym panelu zaznacz Nazwy akordów.
  3. W prawym panelu zastąp chords.xml na jazzchords.xml.