Style tekstu

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Text styles and properties

Elementy tekstowe tworzone są poprzez Style tekstu. Style te definiują początkowe właściwości tekstu.

Właściwości tekstu:

 • Rodzaj czcionki: nazwa czcionki, np. "Times New Roman" lub "Arial".
 • Rozmiar czcionki: rozmiar czcionki w punktach.
 • Kursywa, Pogrubiona, Podkreślona: właściwości czcionki.
 • Punkt zaczepienia (kotwica): strona, metrum, główka nuty, system, pięciolinia.
 • Wyrównanie: poziomo: na lewo, na prawo, pośrodku, pionowo: góra, dół, pośrodku.
 • Odstęp: odstęp od normalnego punktu zaczepienia.
 • Rodzaj odstępu: mm, spacje lub procent rozmiaru strony.

Rodzaje tekstu:

 • Tytuł, Podtytuł, Kompozytor, Autor słów: przypisane (zakotwiczone) do strony.
 • Palcowanie : opalcowanie jest zakotwiczone do główki nuty.
 • Słowa : słowa są zakotwiczone do miejsca w czasie.
 • Nazwy akordów : nazwy akordów są również przypisane do miejsca w czasie.