Słowa

Updated 7 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Lyrics
  1. Najpierw wprowadź nuty.
  2. Zaznacz pierwszą nutę.
  3. Wciśnij Ctrl+L i wpisz słowo dla pierwszej nuty.
  4. Wciśnij Spację po wpisaniu tekstu, aby przejść do następnej nuty.
  5. Wciśnij łącznik - na końcu sylaby, aby przejść do następnej nuty. Sylaby te zostaną połączone przy pomocy myślnika.
  6. Shift+Spacja przenosi do poprzedniej nuty.
  7. Enter (Mac: Return) przenosi kursor do nowej linii z tekstem.

Przykładowe słowa: A-des-te fi-del-es

Sylaby mogą być rozszerzane przez podkreślenie:

Linia rozciągająca sylabę

Wprowadzanie: soul, _ _ _ To Esc.

Znaki specjalne

Słowa mogą być Edycja tekstu , tj. normalny tekst z wyjątkiem kilku znaków. Jeśli chcesz dodać spację, łącznik lub podkreślenie do pojedynczej sylaby, użyj następujących skrótów:

  • Wpisuje spację do słów tekstu: Ctrl+Spacja (Mac: +Spacja)
  • Wpisuje łącznik (-) do słów tekstu: Ctrl+- (Mac: +-)
  • Wpisuje podkreślenie (_) do słów tekstu (tylko dla Maca): +_

Zobacz także: Edycja tekstu , Nazwy akordów .