Palcowanie

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Fingering

Palcowanie może być dodane do nuty przez przeciągnięcie odpowiedniego znaku z palety "Palcowanie" do główki nuty w partyturze. Palcowanie jest to normalnym tekstem, który może być Edycja tekstu , jak inne teksty.

Paleta "Palcowanie"