Ustawianie dynamiki

Updated 1 year ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Dynamics

Głośność odtwarzania można zmienić dla całego utworu przez Panel odtwarzania lub lokalnie przez teksty dynamiki w partyturze.

Panel odtwarzania

  • Wyświetl Panel odtwarzania: WidokPanel odtwarzania.
  • Zmień głośność za pomocą suwaka.

Teksty dynamiki

  • Z palety "Dynamika" kliknij i przeciągnij tekst dynamiki do taktu w partyturze.
  • Aby stworzyć crescendo lub decrescendo, zobacz Dynamika .

Regulacja głośności odtwarzania dla tekstu dynamiki

  • Kliknij prawym przyciskiem myszki na tekście dynamiki, aby otworzyć menu.
  • Wybierz "Właściwości MIDI...".
  • Ustaw "Głośność".