Wsparcie

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Wsparcie

Rozdział ten opisuje, w jaki sposób szukać pomocy będąc użytkownikiem MuseScore: najlepsze miejsca, gdzie można pomoc uzyskać, najlepszy sposób, w jaki należy zadawać pytania na forum, a także wskazówki o raportowaniu błędów.