Znane przypadki niekompatybilności

Updated 1 year ago
This is an archived handbook page written for MuseScore 1
Navigate to the handbook page for MuseScore 2: Known incompatibilities

Brak kompatybilności ze sprzętem

Następujące urządzenia wywołują awarię MuseScore podczas uruchamiania się programu:

Brak kompatybilności programowej

Problemy z czcionkami w Mac OS X

W przypadku uszkodzenia niektórych czcionek w Mac OS X, MuseScore wyświetla nuty w formie kwadratów.
Aby rozwiązać ten problem należy:

  1. W Macu przejść do Finder -> Idź -> Programy -> Album z czcionkami.
  2. Wybrać jedną z czcionek i wcisnąć Cmd+A w celu zaznaczenia wszystkich czcionek.
  3. Przejść do Plik -> Sprawdź poprawność czcionek.
  4. Jeśli któraś z czcionek wykazuje uszkodzenia lub jakieś inne problemy, należy ją zaznaczyć i usunąć.
  5. W razie potrzeby zrestartować MuseScore.