Skapa ditt första partitur

Updated 2 months ago

  Överblick

  Detta kapitel är en handledning för absoluta nybörjare. Det demonstrerar det allra mest grundläggande arbetsflödet. Det finns också ett antal liknande resurser tillgängliga online, se Få hjälp.

  I det här kapitlet ska vi:

  1. Snabbstarta ett enkelt nytt partitur, som innehåller
   • en vanlig fördefinierad instrumentuppställning (mall) som du väljer själv
   • en tonart utan förtecken
   • taktart 4/4, och
   • 32 takter
  2. Lägga till noter och pauser och andra notationsobjekt,
  3. Lyssna till resultatet,
  4. Justera partituret och notations­elementens egenskaper och antalet takter,
  5. Spara notfilen i ett inbyggt filformat, så att det kan redigeras hur som helst när det öppnas i MuseScore igen, och
  6. Exportera partiturets data i ett icke inbyggt format som PDF, MusicXML, MIDI, så att andra applikationer kan använda den. Det är inte det rekom­menderade sättet att lagra ett partitur.

  Snabbstarta ett nytt partitur

  När du öppnar Musescore skapas eller öppnas ingen partiturfil som standard (om du inte har ändrat inställningar i Inställningar : Allmänt : Programstart). Du behöver skapa ett tomt partitur och det första du behöver göra är att lägga till tomma stämmor genom att använda instrument­dialogen. Det snabbaste sättet är att använda en fördefinierad mall:

  1. Gör ett av följande:
   • i fliken Hem : Mina noter, välj Nytt partitur, eller klicka på Nytt (nedre högra hörnet).
   • Från menyn, välj Arkiv→Nytt.
   • Använd tangentbordsgenvägen, Ctrl+N (Mac: Cmd+N).
  2. I dialogrutan Nytt partitur som visar sig, klicka Skapa från mall, sök igenom olika mallar utifrån Kategori, eller använd en sökruta för att slå upp en mall direkt.
  3. Klicka Färdig för att skapa ditt partitur

  Create new score (animated image)

  Lär dig mer om instrument och hur du lägger till dem och deras notrader ett och ett i kapitlet Skapa ditt partitur:Instrument.
  Lär dig mer om mallar i Skapa ditt partitur:Instrument, och Mallar och stilar.

  Mata in ytterligare information

  För att hålla det enkelt hoppar vi över de här inställningarna och använda de standardvärden vi listade tidigare, men du ska veta att du kan mata in värden som tonart, taktart, tempo, upptakt:

  Mata in toner och pauser

  Ett nytt partitur är automatiskt fyllt med pauser. Standard­inmatningen för noter baseras på att när en ny ton eller paus läggs till av användaren, anpassar efterföljande toner och pauser sin längd (notvärde eller underdelning) automatiskt utan att påverka det totala antalet taktslag i någon takt. Ett sätt att mata in en ny ton eller paus i Musescore är att använda ett tangentbord. Detta är designat för att påminna om att skriva i en ordbehandlare som Microsoft Word:

  1. Tryck tangenten N för att gå in i läget notinmatning. En tunn hög ljusblå rektangel med en mörkblå vänsterkant omfattar hela notraden blir synlig, vilket indikerar att vi just nu är i not­inmatnings­läge. Rektangeln är placerad ovanpå det taktslag eller den under­delning som nästa inmatade not eller paus kommer att hamna på.
  2. Skriv in tonnamnen (A, B, C, D, E, F, G) eller noll (0) för paus.

  Entering notes (animated image)

  Notvärdet specificeras innan notnamnet matas in.

  1. Försäkra dig om att du verkligen är i notinmatningsläget som förklarat ovan.
  2. Klicka på önskad notlängd i arbetsfältet Notinmatning, eller använd tangent­bordets nummer­tangenter 1 till 7 och punkt ..
  3. Mata in notnamnen som förklarat ovan.

  Changing note durations (animated image)

  Nu skriver du noter i Musescore! Lär dig mer om det här ämnet i kapitlet Skriva noter och pauser.

  Lägg till saker från paletterna

  Panelen Paletter innehåller de vanligaste objekten. Panelen är synlig som standard, men om så inte är fallet, öppna den genom att kryssa för Visa→Paletter, eller genom att trycka tangentbordsgenvägen F9. För att visa panelen, klicka på fliken Paletter på vänstra kanten av skärmen. Det enklaste sättet att lägga till saker från paletterna är:

  1. Välja ett existerande objekt (eller ett antal objekt) i ditt partitur (till exempel ett nothuvud, klave, takt etc.)
  2. I Palett-panelen, utöka en palett genom att klicka på den trekantiga pilknappen.
  3. Klicka på ett föremål i paletten.

  adding palette items to the score (animated image)

  Lär dig mer om ämnet i Paletter

  Lyssna till resultatet

  Musescores notations­tolk och audio synthesizer erbjuder playback. För att lyssna på ditt stycke, tryck helt enkelt på Mellanslag, eller använd verktygsfältet Spela upp, se Uppspelningskontroller.

  Dynamik-symboler påverkar instrumentens uppspelning beroende på vilken ljud-data som används (SoundFonts, Muse Sounds, eller VSTi, se MuseScore 3-funktioner som (ännu) inte implementerats i MuseScore 4: MIDI Velocity-kontroller). När ett instrument använderSoundFonts som till exempel MS Basic (som under standard­inställnignarna, se kapitlet om Mixern) och ingen dynamisk symbol lagts till i partituret, är alla dess noter så starka som om ett mf (mezzoforte) lagts till.

  Uppspelning av passager utan några Tempoangivelser använder takten 120 fjärdedelar i minuten.

  Justeringar i panelen Egenskaper

  locating the properties panel image

  Panelen Egenskaper är en uppgraderad version av Inspektören i tidigare Musescore-versioner. Den visar layout och uppspelnings­egenskaper för de valda objekten eller valda valda tecken inom textobjekt. När inget är markerat, visar den egenskaperna för partituret. Panelen egenskaper är synlig som standard, om så inte är fallet kan den öppnas med Visa→Egenskaper, eller genom att trycka på tangent­bords­genvägen F8 först. För att visa panelen, klicka på fliken Egenskaper på den vänstra sidan av skärmen, se bilden ovan.

  För att visa och justera egenskaper för partituret,

  1. Klicka på vilken tom yta som helst i partituret, utanför alla notrader.
  2. Egenskaper visas i panelen Egenskaper, justera dem efter behov.

  För att visa och justera egenskaper för element,

  1. Klicka för att markera element i partituret, varje valt element visas som färglagt i antingen blått, grönt, orange eller lila beroende på vilken stämma det skrivits in i.
  2. Egenskaperna visas i panelen Egenskaper, justera dem efter behov.

  För att visa och justera egenskaper hos valda tecken inom ett Text-objekt,

  1. Klicka för att markera ett textelement i partituret
  2. Dubbelklicka för att öppna justeringsläget
  3. Drag för att välja tecken, eller använd tangentbordets Shift och pilknappar.
  4. Egenskaper visas i panelen Egenskaper, justera dem efter behov.

  Lär dig mer om det här ämnet i kapitlen Välja element, Panelen Egenskaper och and the skriva och redigera text.

  Mata in och radera takter

  inserting and deleting measures (animated image)

  För att mata in takter:

  1. Klicka på en takt för att välja den (vilken som helst tom yta mellan notlinjerna). Valda takter visas inneslutna i en blå fyrkant.
  2. Under Panelen Egenskaper : Takt klicka på Infoga takter.
  3. Välj antal takter, använd rullgardinsmenyn för att ändra var takterna skall läggas till.
  4. Klicka på +.

  För att radera takter:

  1. Välj de oönskade takterna. Använd Shift på tangent­bordet för att välja en rad takter, se kapitlet Välja element.
  2. Klicka på soptunnan i panelen Egenskaper : Takt.

  Lär dig mer om detta ämne i huvudkapitlet Takter.

  Spara ditt partitur

  Om du sparar ditt partitur i ett inbyggt filformat sparas all redigeringsstatus, det är helt redigerbart när det öppnas igen i Musescore. Partitur kan sparas lokalt, eller till en moln­lagring som varje registrerad användare får gratis. Se också kapitlen Publisera på musescore.com och Dela på Audio.com.

  För att spara ditt partitur lokalt:

  1. Välj Arkiv→Spara.
  2. I dialogrutan som dyker upp, välj en mapp och fyll i nödvändig information som filnamn, klicka på Spara eller Ok.

  För att spara ditt partitur till molnet:

  1. Välj Arkiv→Spara till molnet.
  2. Du kan bli ombedd att logga in på Musescore.com.
  3. Fyll i namnet på ditt stycke.
  4. Bestäm synlighet. Privat innebär att endast du kan se ditt stycke. Olistad betyder att vem som helst med rätt länk kan se ditt stycke. Offentlig betyder att vem som helst kan se ditt stycke.
  5. Tryck Spara.

  Lär dig mer om det här ämnet i huvudkapitlet Öppna och spara partitur.

  Exportera ditt partitur

  Exportera är inte det rekommenderade sättet att spara ett partitur, se sektionen "Spara ditt partitur" istället.

  Att exportera är att spara sitt stycke i ett format som andra applikationer än Musescore kan använda. Dessa icke inbyggda format inkluderar PDF, MusicXML, MIDI etc. För att exportera hela partituret:

  1. Välj fliken Publicera
  2. Klicka på Exportera
  3. Välj filformat
  4. Klicka på Exportera

  Lär dig mer om det här ämnet i huvudkapitlet Filexport.