Spela upp flera instrument samtidigt i ett partitur

• jan 3, 2018 - 16:39

Jag vet hur jag gör för att spela upp ett instrument i taget, men hur gör jag för att spela upp två instrument tillsammans i ett orkesterpartitur utan att höra resten av instrumenten?


Comments

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.