Someone reuploaded my score with no changes, how to tell them not to.

• jan 18, 2018 - 19:05

I uploaded a monody arr about a year ago, now i noticed someone who downloaded and uploaded my score with no changes: https://musescore.com/user/19694326 uploaded 8 months ago and mine: https://musescore.com/albinsjoegren uploaded 1 year ago!!! please block!!!!


Comments

Hej Albin!

Detta är det svenska forumet, där man i första hand använder svenska. Jag vet inte om vi har någon svensk moderator som kan hjälpa dig, så jag föreslår att du postar om den i det engelskspråkiga forumet.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.