dubbel punktering

• nov 13, 2019 - 08:03

Varför kan man inte längre använda dubbelpunktering. Mycket viktigt när man skriver i udda taktarter, till exempel 7/8 takt


Comments

Du kan använda både dubbel-, trippel-, och kvadruppelpunktering. Du hittar dem ovanför partituret, under uppspelningskontrollerna.
Lycka till!

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.