Kan man sätta in det man sparat i ms i en PowerPointpresentation? Är det fritt att använda i en produktion man vill sälja?

• apr 9, 2021 - 20:03

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.