App close down

• maj 15, 2024 - 08:35

I just downloaded MuseScore 4.3
I am trying to create a new tablature score for lute but after the setup of the score is done (key, clef, tempo etc.) and I press Continue, the app close down.

I'm running MuseScore on an iMac (2017) Os Ventura 13.6.6


Comments

Hej,

Jag kan bekräfta. Samma sak händer på Windows. Tabulatur för akustisk gitarr fungerar, så det kan vara särskilt för luta. Jag skapar en felrapport på github.
Har du någon påbörjad fil som du kan prova att öppna? Gör en kopia och prova.
Om det fungerar kan du ju möjligen öppna en kopia av en gammal fil, radera allt och skriva från början på det sättet i väntan på en riktig lösning.

In reply to by olovwimark

Jag har gott om gamla filer och det gick att öppna en av dem för att "spara som" och göra en ny, men det blir lite av en omväg...
I dag skulle jag öppna en gammal fil för luta men det gick inte på något sätt, varken med appen öppen eller direkt från finder. Appen stänger direkt eller så öppnar den inte. Om det går, laddar jag ner den förra versionen av appen, det här är inte användbart.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.