Infoga förslag

• jun 8, 2024 - 09:25

Hej!
Hur infogar man förslag till en ton? Både 8-dels och 16-dels förslag.


Comments

Hejsan! Du hittar förslagen i paletten Prydnadsnoter. Markera först en not och välj sedan det önskade förslaget i paletten.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.