Komprimering an notblad ochUtskrift

• apr 23, 2021 - 14:09

Jag vill minska avståndet mellan notraderna för att få plats med mer rader.
Om jag öppnar med enkel sida blir det bra.
Men när jag skriver ut ändras det till sidovy
Hur kan jag skriva ut med enkel sida eller hur minska jag avståndet


Comments

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.