Giúp đỡ

Updated 1 month ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Hỗ trợ

Chương này hướng dẫn cách thức tìm sự giúp đở khi sử dụng MuseScore: Nơi tốt nhất để đến thăm, cách tốt nhất để đặt câu hỏi tại diễn đàn, và mẹo vặt dùng vào việc thông báo lỗi kỹ thuật.