Изображения

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Images

Можете да използате изображения за поясняване на партитури или за добавяне на символи, които не са налични в стандартните палитри.

За да добавите изображение влачете файл с картинка в партитурата. MuseScore поддържа PNG и JPEG файлове и прости SVG файлове. MuseScore не поддържа SVG сенки, размазване, изрязване или маски.