Ръководство

Това ръководство е за MuseScore версия 0.9.4 и нагоре. За да помогнете с подобряването или с превод на ръководството, пишете във MuseScore documentation forum и кандидатствайте за участие в ръководството.