Начало

Updated 2 months ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Getting started

В тази глава ще намерите помощ относно инсталацията и стартиране на MuseScore за първи път. Тук също ще видите как да създадете нова партитура.