Начало

Updated 1 year ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Начало.

В тази глава ще намерите помощ относно инсталацията и стартиране на MuseScore за първи път. Тук също ще видите как да създадете нова партитура.