Създай нова партитура

Updated 4 months ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Създай нова партитура.

От основното меню изберете ФайлНов.... Отваря се помощник за нова партитура.

Заглавие, композитор и друга информация

Помощник за нова партитура: Заглавие и друг текст

Въведете заглавие, композитор или каквото и да е друго, както е показано отгоре. Обърнете внимание на двете опции долу:

  • Създай нова партитура от шаблон
  • Създай нова партитура от чернова

Първата опция предлага готови партитури в следващия екран. Втората опция дава избор на всички инструменти на следващия екран. Повече за шаблоните по-долу, но засега изберете "Създай нова партитура от чернова"

Цъкнете "Next" за да продължите.

Инструментални и гласови партии

Помощник за нова партитура: Добавяне на инструмент

Прозорецът с инструменти е разделен на две колони. От първата се избира инструмент или вокал. Втората първоначално е празна, после ще съдържа избраните инструменти за новата партитура.

Инструментите са групирани в семейства. Цъкнете два пъти група, за да се покажат инструментите в нея. Изберете инструмент и натиснете "Добави". Избраният инструмент отива във втората колона. При необходимост можете да добавите още инструменти.

Подредбата на инструментите във втората колона определя реда им в партитурата. За да промените реда, цъкнете върху инструмент и използвайте стрелките "Нагоре" или "Надолу" за преместване нагоре и надолу. Като сте готови цъкнете "Next".

Арматура

Ако използвате последната версия на MuseScore помощникът ще пита за тоналност. Изберете желаните арматурни знаци и цъкнете "Next".

Размер, ауфтакт и брой тактове

Помощник за нова партитура: Размерност и настройки на такта

Задайте желаната размерност. Ако партитурата започва с ауфтакт, сложете отметка на "Ауфтакт" и настройте реалния размер на първия такт.

Ако знаете приблизително колко такта ще ви трябват можете да зададете броя им тук. В противен случай може да добавяте или премахвате тактове в последствие.

Цъкнете "Finish" за да създадете новата партитура.

Настройки след създаване на партитурата

Можете да променяте всякакви настройки, направени в помощника, дори след започната работа по партитурата.

  • За добавяне, триене или създаване на такт виж Работа с тактове
  • За промяна на текст виж Редактиране на текст . Да добавите липсващо заглавие (или друг текст) използвайте меню СъздайТекстЗаглавие (или друг текст)
  • За да добавите, изтриете или промените редът на инструментите използвайте меню СъздайИнструмент....

Виж още: Арматура , Размер , Ключове .

Шаблони

Първият екран от помощника за нова партитура има опция "Създаване на партитура от шаблон" (виж Заглавие и друг текст по-горе, за подробности). За да създадете партитура чрез този метод, изберете опцията от шаблон и цъкнете "Next", за да продължите.

Следващият екран показва списък с шаблони. Изберете шаблон и цъкнете "Next". Продължете, за да завършите помощника, както обикновено.

Шаблоните са обикновени MuseScore файлове, съхранявани в папка template. Може да създавате свои шаблони, като ги съхранявате като MuseScore файлове в тази директория. В Windows папката template обикновено се намира в C:\Program Files\MuseScore\templates. В Linux вижте в /usr/share/mscore-xxx ако сте инсталирали от пакетния мениджър. Ако сте компилирали mscore под Linux тогава вижте в /usr/local/share/mscore-xxx. При Mac вижте в /Applications/MuseScore.app/Contents/Resources/templates