Редактиране на текст

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Text editing

Цъкнете два пъти на текст, за да влезете в режим редактиране:
Примерен текст в режим на редактиране

В режим редактиране са налични следните команди:

  • Ctrl+B (Mac: +B) включва удебеляване
  • Ctrl+I (Mac: +I) включва курсив
  • Ctrl+U (Mac: +U) включва подчертаване
  • преместване на курсора: Home End Left Right
  • Backspace изтрива символ от ляво на курсора
  • Delete изтрива символ от дясно на курсора
  • Return започва нов ред
  • F2 Показва палитра текст. Текстовата палитра може да се използва за въвеждане на специални символи.

Палитра текст

Можете да използвате Текстовата палитра, за да вмъквате специални символи, като четвъртина нота, дроби и др. В лентата с инструменти цъкнете иконата с клавиатура special-text-symbols-button.png , за да отворите текстовата палитра.
Текстовата палитра съдържа средства за промяна на подравняването, видът, шрифт и размер, както и бутони за вмъкване на символи в текста, като четвъртина нота или специални символи като авторско право или букви с ударения.

Виж още: Имена на акорди , Текстове на песни , Рамки , Редактиране