Текстове на песни

Updated 9 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Текстове на песни.
  1. Първо въведете нотите
  2. Изберете първата нота
  3. От главното меню изберете CreateTextLyrics и напишете сричката за първата нота
  4. Натиснете Интервал след края на думата, за да отидете на следващата нота
  5. Натиснете тире - в края на сричка, за да отидете на следващата сричка. Сричките са свързани с тире
  6. Shift⇑+Интервал връща на предната сричка
  7. Enter (Mac: Return) премества надолу към следващия ред текст

Примерен текст:A-des-te fi-del-es

Сричките могат да бъдат удължени с долна черта:
Удължаване на сричка

Въведени чрез: soul, _ _ _ To Esc.

Легато на текста, за свързване на две срички под една нота
Sample syllable under a note

В текстовата лента с инструменти цъкнете иконката с клавиатура Keyboardico.png , или натиснете F2 за да отворите палитрата със символи.

Специални символи

Текстовете могат да бъдат Редактиране на текст като обикновен текст, с изключение на някои символи. Ако искате да добавите интервал, тире или долна черта към една сричка, тогава използвайте следната комбинация.

  • Ctrl+Интервал (Mac: +Интервал) вмъква интервал в текста
  • Ctrl+- (Mac: +-) вмъква тире (-) в текста
  • Само за Mac: +_ вмъква долна черта (_) в текста

Виж още: Текст , Имена на акорди .