Пръстовки

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Fingering

Пръстовките се добавят, като се влачи символ от палитра пръстовки към главата на нота от партитурата. Когато е избрана първо нота, символ за пръстовка може да се добави с двойно цъкане. Пръстовките са нормален текст, който може да бъде Редактиране на текст като всеки друг текст.

Палитра пръстовки