Текст

Updated 1 year ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Текст.

Предишната глава обхващаше Темпо , но има много видове текст налични в MuseScore: Текстове на песни , Имена на акорди , за динамика, Пръстовки , заглавия, плюс много други. Всички са налични от основното меню от CreateText.

За кратък обикновен текст използвайте текст за система или петолиние. Разликата е дали искате да го приложите към цяла система или само едно петолиние.