Стил на текста

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Text styles and properties

Всеки текст има основен стил. Например заглавния текст е центриран и е с по-голям размер, Композитор е по-малък и подравнен в дясно. За да редактирате стила отидете на StyleEdit Text Style....

По време на редактиране на текст можете да правите промени на оформлението, за да се различава от основните. За подробности виж "Форматиране на съществуващ текст" по-долу.

Свойства на текста:

 • Font: Име на шрифта, като "Times New Roman" или "Arial"
 • Size: Размер на шрифта в пунктове
 • Italic, Bold, Underline: свойства на шрифта (курсив, удебеляване, подчертаване)
 • Anchor: страница, време, глава на нота, система, петолиние
 • Alignment: хоризонтално подравняване: ляво, дясно, център; вертикално подравняване: отгоре, отдолу, център
 • Offset: отместване от нормалната котвена позиция
 • Offset Type: Вид на отместването - mm, разстояние или процент от големината на страницата

Типове текст:

 • Заглавие, Подзаглавие, Композитор, Поет: закачени за страницата
 • Fingering : Пръстовките се закачат за главите на нотите.
 • Lyrics : Текстовете на песните са позиционирани по време.
 • Имена на акорди : Имената на акордите също са позиционирани по време.
 • Система: Прилага се на всички петолиния в система.* Позиционира се по време.
 • Петолиние: Прилага се на едно петолиние в система.* Позиционира се по време.

* Различието в текста на едно петолиние и на цяла система има значение в ансамбълните партитури. Системния текст ще излезе на всички партии. Текста на петолинието ще излезе само на партията, към която е прикачен.

Форматиране на съществуващ текст

В MuseScore 1.0 и по-стари, промените на текстовото оформление се прилагат на нов текст, но не променят съществуващия. Все пак можете да промените форматирането на съществуващия текст, като цъкнете с дясно копче и избирайки "Text properties". За да приложите промените към целия текст от същия вид, сложете отметка на "apply to all elements of the same type".