Имена на акорди

Updated 4 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Имена на акорди.

Имената на акордите могат да бъдат въведени, като първо изберете нота и натиснете Ctrl+K. Това създава текстов обект с името на акорда.

 • Натиснете Интервал за да минете на следващия акорд.
 • Shift+Интервал премества към предишния акорд.
 • Ctrl+Интервал вмъква интервал в името на акорда.
 • Натиснете Tab за да минете на следващия такт (версия 1.1 и по-нова).
 • Shift+Tab връща към предишния такт (версия 1.1 и по-нова)

Имената на акордите могат да бъдат Редактиране на текст като нормален текст. За да добавите диез напишете #, а за да добавите бемол напишете b. Тези символи автоматично ще се преобразуват в правилните символи за диез и бемол, когато преминете на следващия акорд.

MuseJazz шрифт

Ако предпочитате по-ръкописен вид на имената на акордите във вашата партитура, тогава версия 0.9.5 и по-новите включва опция, наречена "MuseJazz".

Имената на акордите изглеждат ръкописни

 1. От главното меню изберете StyleLoad Style...
 2. Отидете до папка styles ако е нужно
 3. Изберете MuseJazz.mss

Това ще настрои партитурата да използва "MuseJazz" за повечето текст, включително имената на акордите. Ако предпочитате да използвате "MuseJazz" само за имената на акордите, тогава следвайте инструкциите по-долу.

В 1.0 и по-стара или ако искате да използвате "MuseJazz" само за имената на акордите, следвайте процедурата:

 1. От основното меню изберете StyleEdit Style...
 2. От лявото поле изберете Chord names
 3. В дясното поле сменете текста chords.xml с jazzchords.xml

В 1.1 и по-нова, MuseScore осигурява няколко нови варианта за оформление на имената на акордите в допълнение на jazzchords.xml, които могат да се изберат чрез описаната горе процедура. Ето и наличните оформления:

 • cchords_muse.xml (по подразбиране, когато се използва MuseJazz.mss): cchords_muse.xml sample
 • cchords_nrb.xml: cchords_nrb.xml sample
 • cchords_rb.xml: cchords_rb.xml sample
 • cchords_sym.xml: cchords_sym.xml sample