Темпо

Updated 13 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Темпо.

Темпото на възпроизвеждане може да се променя от панела за възпроизвеждане или чрез текст в партитурата.

Панел възпроизвеждане

  • Показване на панела за възпроизвеждане: DisplayPlay Panel
  • Промяна на Ударите в минута (bpm) чрез Темпо (Tmp) плъзгача

Темпо текст

  • Изберете нота, за да укажете къде да бъде създаден текста с темпото
  • От основното меню: CreateText...Tempo...
  • Цъкнете OK, за да завършите

Съществуващо темпо може да се промени, чрез двойно цъкане върху текста, за да влезете в режим редактиране. Може да използвате Редактиране на текст , за да добавите четвъртина или друга нота или знак за метроном.
Означение за метроном: Andante четвъртина нота = 75

Ударите в минута (BPM) от съществуващ темпо текст могат да бъдат нагласени, чрез дясно цъкване върху текста и избиране на Tempo Properties...

Забележка: Възпроизвеждането на написаното темпо може да бъде по-бързо или по-бавно от зададеното, ако настройките в панела за възпроизвеждане не са зададени на 100 процента.