Звук и възпроизвеждане

Updated 12 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Sound and playback

MuseScore има вградени възможности за "Звук и възпроизвеждане". Тази глава покрива управлението на възпроизвеждането, както и начини да разширите звуковите възможности на инструментите над тези на вграденото пиано.