Звук и възпроизвеждане

Updated 13 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Звук и възпроизвеждане.

MuseScore има вградени възможности за "Звук и възпроизвеждане". Тази глава покрива управлението на възпроизвеждането, както и начини да разширите звуковите възможности на инструментите над тези на вграденото пиано.