Режим възпроизвеждане

Updated 1 year ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Режим възпроизвеждане.

MuseScore има вграден секвенсер и синтезатор за възпроизвеждане на партитурата ви.
Натискайки бутон Play play.png влизате в режим Play mode. В Play mode са налични следните команди:

  • Връщане към предния акорд Left
  • Към следващия акорд Right
  • Към предишен такт Ctrl+Left
  • Към следващ такт Ctrl+Right
  • Превъртане в началото на партитурата Home
  • Показване на панела за възпроизвеждане F11

Натиснете повторно бутона play за да спрете и излезете от Play mode.

MuseScore започва възпроизвеждането от там където е спряло преди това. Ако изберете нота, тогава MuseScore започва от избраната нота. В лентата с инструменти също има бутон за връщане в началото на партитурата.

За възпроизвеждане и на повторенията, активирайте бутона play-repeats.png Включи/Изключи повторенията.

Панел възпроизвеждане

Панелът за възпроизвеждане предлага повече контрол над възпроизвеждането, включително темпо, стартова позиция и общо ниво на звука. Панела се отваря от меню DisplayPlay Panel.

Панелът за възпроизвеждане позволява регулиране на темпото и силата на звука