Волта

Updated 12 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Voltas

Волта скобите или тези за първо и второ повторение се използват за означаване на различен завършек при повторение.

Примерен първи и втори завършек

За да поставите волта-скоба в партитурата, влачете скобата от Линии .

Скобата може да обхване повече от един такт. Цъкнете два пъти върху скобата, за да влезете в режим редактиране и после местете ръкохватките чрез:

  • един такт на дясно Shift+Right
  • един такт на ляво Shift+Left

Тези команди местят "логическото" начало или край на скобата, което определя възпроизвеждането в MuseScore и положението й над система петолиния. Местенето на ръкохватките със стрелките или използвайки мишката, позволява фино нагласяне, но не променя начина на възпроизвеждане на повторението.

Ако местите ръкохватките ще видите пунктиране линия, свързваща логическата позиция с реалната
Волта второ повторение в режим редактиране

Текст

Можете да промените текста, както и други свойства на волта скоба от диалоговия прозорец Line Properties. Щракнете с дясно копче скобата и изберете Line Properties.... Фигурата долу показва текст "1.-5."

Диалог Line Properties

Пример с първо до пето повторение, последвано от шесто

Можете също да цъкнете с дясно копче на Волта, за да изведете прозорец със свойствата. Оттук можете да промените както показвания текст (по същия начин както в прозореца Line Properties по-горе), така и списъкът с повторения (Repeat List). Ако искате една Волта да се възпроизвежда само на някои повторения, а друга на други повторения, въведете броя повторения в разделен със запетаи списък. В примера по-долу, тази волта ще се възпроизвежда при повторение 1, 2, 4, 5 и 7. Друга волта ще има друг завършек, като 3, 6 и вероятно други по-високи номера като 8, 9 и т.н.

Свойства на Волтата

Възпроизвеждане

Понякога повторение се възпроизвежда повече от два пъти. В примера горе текстът във волтата показва, че тактът трябва да се изсвири пет пъти преди да продължи. Ако искате да промените броя на повторенията, които MuseScore ще възпроизведе, отидете в такта, съдържащ тактова черта за повторение и променете броя от Repeat Count (виж Работа с тактове за подробности).

Проблеми с партитури с много части

Във версия 0.9.4 или по-стара, можете да поставяте волта само на най-горното петолиние в много-инструментална партитура. В противен случай може да имате проблеми, като срив на MuseScore, когато добавяте инструменти (виж доклада за грешки ) или преместване на позицията на скобата при презареждане на партитурата.

Външни препратки